Shop

Naya fp1000 Abonos

Izuzetno nalivpero sa sjajnim #6 titanium BOCK percetom. Svi metalni dijelovi su presvučeni rodiumom, dok je tijelo urađeno od Abonosa starog cca 5.000 godina. Na vrhu se nalazi zlatni golub pismonoša dok se na kapi nalazi srebrni ljiljan, perce - znak našeg prozvoda. Za ovaj proizvod dajemo vječnu garanciju. Oštećena perca ne spadaju u garanciju.

1.295,00 KM

Abonos drvo je drvo hrasta lužnjaka (crni hrast, crni dub) koje je nekoliko tisuća godina sazrijevalo u mulju rijeka bez prisustva zraka mijenjajući svoja svojstva. Promjene se dešavaju pod utjecajem minerala u vodi, čineći da drvo postupno mijenja svoju boju od svijetle do bakrenosmeđe i crne. Potpuno crno drvo je staro oko 7-8 tisuća godina. Specijalnim prirodnim metodama smo uspjeli proizvesti limitiranu seriju. Svaka olovka je unikatna.

Materijal tijelo Abonos
Metalni djelovi Palladium plating
Nib Bock #6 Titan
Kapa zlatni ljiljan
kapa tijelo Srebro 
Punjenje

Standard Conventer, patrone

Težina

320 gr.

Obim središnjeg prstena 14.7 mm
Ukupna dužina  154 mm