Olovke i naliv pera namijenjena Diplomatama i Osobama od Javnog Interesa
Inspiraciju za ovu kategoriju smo pronašli u ljudima koji svakodnevno rade poslove
koji su od javnog značaja i za javno dobro. Gradonačelnici, Diplomate, Ambasadori,
Ministri ...