POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača, u dijelu koji tretira prodaju na osnovu ugovora na daljinu, obavijestiti Grafiku Šaran d.o.o u roku od 15 dana od dana prijema proizvoda na adresu ili putem nekih od navedenih kontakt formi:

•    Grafika Šaran d.o.o Sarajevo
•    Srđana Aleksića 28, 71 000 Sarajevo
•    Tel: 033/26 26 26
•    Mail: [email protected]

Grafika Šaran d.o.o Sarajevo će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i prodaje na osnovu ugovora na daljinu u roku od 15 dana, pregledati artikal i isti zamjeniti sa novim artiklom i poslati kupcu o svom trošku.
Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na elektronsku adresu: [email protected]
Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.
Pri povratu robe obavezno je robu vratiti u ispravnom i neupotrebljavanom stanju te originalnom i neoštećenom pakavanju, pri čemu se obavezno mora priložiti i originalni fiskalni račun.
Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakirane u kartonsku ambalažu.
Sve reklamacije koje su neprikladno zapakirane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.
Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zamjena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.
Troškove povrata robe snosi kupac.

Za sve eventualne sporove nadležan je sud u Sarajevu.