Proizvodi Kotromanich imaju svoj jedinstveni broj koji vam omogućuje registraciju u naše članstvo, a članstvo vam omogućuje garanciju na proizvod kao i određene pogodnosti.

Za svaki Kotromanich proizvod možemo dati doživotnu garanciju. Svaka garancija se odnosi na greške u proizvodom procesu ali proces habanja, trošenja materijala ne spada u garanciju. Da bi garancija bila validna molimo vas da se registrujete u naše članstvo. Svaki naš proizvod će nadživiti vlasnika i možemo raditi popravke samo za kupce koji su prvi registrirani u našoj bazi članova. Pravo prenosa članstva nije moguće, što znači da garancija nije prenosiva.
Registrirajte se OVDJE.