“Kotromanich”upravo najveću inspiraciju nalazi u pojedincu. Premium Kategorija je namijenjena svima koji žele da imaju olovku ili nalivpero prilagođeno
karakteru, vremenu, godinama, branši, znaku, materijalima.