Svaki naš proizvod ima dva broja. Broj koji se nalazi na certifikatu je broj evidencije proizvodnje zaveden u veliku Kotromanich knjigu o svakom proizvodu. Drugi broj je za članstvo.

Ako ste kupili ili dobili "Kotromanich" proizvod, dobili ste i Člansku karticu na kojoj je kod proizvoda za pristup članstvu. Kada se logujete tada imate garanciju na proizvod.

Registruj se


Prijavi se